Vize a mise

Vize představuje, čím chce naše organizace Aligators být. Mise vyjadřuje filosofii a směr, kterým se chceme v Aligators ubírat.