Sportovní kodex

Sportovní kodex nastavuje základní hodnoty týkající se sportovní činnosti. Jejich nerespektování není dlouhodobě slučitelné se zachováním členství v organizace Aligators. Každý aspekt představuje pohled od samotného hráče, tak i rodiče a členů realizačních týmů.