Systém plateb členských příspěvků

Aligators je spolek, jehož hlavní činností je zajišťování pravidelné sportovní činnosti dětí, mládeže a dospělých. K provozování své činnosti využívá jako jeden z hlavních ekonomických zdrojů příspěvky svých členů. Výše příspěvků je pro sezónu stanovena jako fixní a je stejná pro všechny hráče. Pokud jste u nás noví, využijte možnosti vyzkoušet si 1 měsíc zdarma, než se rozhodnete stát se členy klubu. Případné vrácení příspěvků nebo jejich části pak musí schválit předseda klubu. Pokud zahájíme sezónu s určitým počtem hráčů a plánovaným rozpočtem, nasmlouváme tréninkové prostory, zajistíme trenéry a asistenty, nemůžeme si dovolit přijít o předpokládané příjmy.

1. CO VŠECHNO PŘÍSPĚVKY POKRÝVAJÍ A CO ZA NĚ DOSTANU?

 • Odborné vedení tréninku licencovaným trenérem.
 • Zajištění potřebných pomůcek pro trénink (branky, míčky, balóny, kužely, rozlišovací dresy, erární florbalové hokejky a brankářské vybavení u mládeže, atd.).
 • Úrazové pojištění pod smlouvou Českého olympijského výboru a České unie sportu.
 • Tréninky.
 • Pronájem sportovních hal a sportovišť pro veškeré tréninky a soutěžní utkání.
 • Platbu individuální hráčské licence potřebné pro start v ligových zápasech.
 • Startovné a kauce do soutěží řízených Českým florbalem a Fotbalovou asociací.
 • Možnost účastnit se ligových a neligových turnajů.
 • Bezplatné zapůjčení hráčských dresů na ligové i neligové turnaje pro nováčky.
 • Náklady spojené s odměňováním rozhodčích a pořadatelů na domácích turnajích a zápasech.
 • Náklady spojené s administrativním zabezpečením organizace.
 • Slevu na florbalové vybavení Exel a v obchodě florbal.com
 • Slevu na sportovní vybavení JAKO.
 • Správu členské sekce včetně mobilní aplikace (EOS club zone).
 • Členský příspěvek ve spolku.

Být členem Aligators, sportovní organizace s mnohaletou tradicí a jednoho z největších florbalových klubů v Jihomoravském kraji.


2. CO PŘÍSPĚVKY NEPOKRÝVAJÍ?

 • Náklady na účast na turnajích, které nepořádá Český florbal a Fotbalová asociace (startovné, doprava, ubytování, strava, atd.).
 • Náklady na dres s vlastním jménem.
 • Náklady na vlastní výstroj (např. florbalová hůl, fotbalový míč, kopačky).
 • Úhrady za vstupní a pravidelné lékařské prohlídky dle vyhlášky č. 391/2013 Sb.

3. VÝŠE ČLENSKÝ PŘÍSPĚVKŮ

Sportovní školička - 2200 Kč / rok

Přípravka - 4400 Kč / rok

Žáci - 5600 Kč / rok

Starší mládež - 7000 Kč / rok


4. SPECIÁLNÍ PROGRAMY PLATEB PŘÍSPĚVKŮ

Klub s ohledem na šetrnost k rodinným rozpočtům a v reakci na složení své členské základny stanovuje tyto speciální programy členských příspěvků:

Program č. 1: Sourozenci (do kategorie starších žákyň a žáků)

Nedílnou součástí členské základny klubu jsou sourozenci. Aligators si cení důvěry rodičů a nechce zatěžovat rodinné rozpočty více, než je nezbytně nutné. Proto stanovuje tento rodinný program:

a) 1. dítě 100 % stanovené výše příspěvků.

b) 2. a další dítě 75 % stanovené výše příspěvků.

Program č. 2: Sociální podpora

V případě dlouhodobé nemoci, těžké životní situace nebo z jiných důvodů, je možné požádat vedení klubu o prominutí placení příspěvku. Svoji situaci sdělte prosím předsedovi spolku mailem/telefonicky/osobně nebo písemně na adresu klubu a to kdykoliv během roku. Jsme jedna rodina a umíme si pomoct, vězte, že v problémech nejste sami. Někdy se stačí jen svěřit. Vyhnete se tak případným problémů.

Program č. 3: Sponzor klubu

V případě, že člen získá pro klub partnera formou Darovací smlouvy nebo Smlouvy o reklamě

a) v minimální výši dvojnásobku daného příspěvku, jsou mu pro danou sezónu odpuštěny členské příspěvky v plné výši.

b) v menší výši bude výše slevy členského příspěvku řešena individuálně.

Program č. 4: Partnerská organizce

Platba zaplacená v partnerských organizacích, Vám bude odečtena z příspěvku.


5. FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NA SPORTOVÁNÍ MLÁDEŽE

Pokud vaše zdravotní pojišťovna finančně přispívá na sport dětí, využijte toho! Obvykle je nutné doložit potvrzení o úhradě členského příspěvku. Pokud takové potvrzení potřebujete, můžete si jej po zaplacení vygenerovat v členské sekci a vytisknout už s potvrzením. Doporučuji předem kontaktovat vaši pojišťovnu a zjistit si potřebné informace. Požadavky se mohou průběžně měnit, každá pojišťovna má obvykle mírně odlišné podmínky pro přidělení příspěvku na sportovní činnost dětí.


7. FORMA PLATEB

Příspěvky jsou hrazeny výhradně v bezhotovostní formě na účet klubu vedený pod číslem 210 171 2014 / 2010 u FIO banky Brno. Ve výjimečných případech může být platba provedena hotově sekretáři klubu po předchozí domluvě.

Organizace může na požádání vystavit na platbu členských příspěvků fakturu. Obvykle v případě, pokud hráč nebo jeho zákonný zástupce má nárok na proplacení nákladů od zaměstnavatele.

Pokyny k platbě si členové stáhnou na svém profilu v členské sekci.