37_20221221_150201.png
14_20220513_215406.jpg

ČARODĚJNICE PATŘILY ALIGÁTORŮM

Magické datum 30.4. patřilo dětem a trenérům z mládežnických týmů aligátorů včetně jejich kamarádů z 1. stupně ZŠ Klobouky u Brna. Společně se všichni potkali na klubové akci s názvem Drill Day.

Magické datum 30.4. patřilo dětem a trenérům z mládežnických týmů aligátorů včetně jejich kamarádů z 1. stupně ZŠ Klobouky u Brna. Společně se všichni potkali na klubové akci s názvem Drill Day.
Nejdříve se všichni účastníci registrovali ve vestibulu ZŠ. Děti si zde mohly zapůjčit florbalové hole. Společný začátek akce proběhl na atletickém oválu za školou, kde proběhlo rozřazení do týmů.

Přes sto účastníků se rozdělilo do pěti skupin, ve kterých je vedli zkušení trenéři po celý den. Děti za přítomnosti krásného počasí využily místní tělocvičnu, sokolovnu, atletický ovál a venkovní florbalové hřiště. Nejstarší skupinka navíc ještě kondiční stanoviště u kapličky. Během sportovního dne nemohly chybět také odpočinkové bloky se svačinou, kde vzniklo mnoho nových kamarádství.

Všechny děti si tréninkové bloky odmakaly v plném nasazení, za což jim náleží velká pochvala. Ke konci dne jsme se společně setkali na atletickém ovále k závěrečnému ukončení. Nechyběl společný aligátorský pokřik, který podtrhl celkové nadšení všech zúčastněných dětí a trenérů.

Velmi rád bych chtěl poděkovat rodičům za důvěru, dětem za maximální nasazení, trenérům a pomocníkům za vynaložené úsilí během dne. Poděkování patří také ZŠ a městu Klobouky u Brna za skvělou spolupráci při plánování této speciální akce.

Věřím, že se opětovně spolu někde setkáme, jak na trénincích, turnajích, příměstském táboře nebo na dalším ročníku Drill daye, příp. jiné speciální akci.